หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 7-8

สำหรับสองสัปดาห์    เป็นการเตรียมตัวในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  ซึ่งมีเวลาเตรียมตัวแค่ 1 สัปดาห์  แต่นับว่าคณะครูและนักเรียนทุกคนมีความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างมาก จึงทำให้การแข่งขันกีฬาสามาระผ่านไปได้ด้วยดี
                  บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5-6

สัปดาห์นี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 18-29 มิถุนายน  2555
      โดยมีการเตรียมตัวจะรับการประเมินกันอย่างวุ่นวายเมื่อให้มีความพร้อมที่สุด  ในการประเมินจะมีขึ้น 3 วัน  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 27-29  มิถุนายน 2555  และโรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัย ทั้ง 10 สวนก็มาพร้อมกันตั้งแต่ วันที่ 25-27 มิถุนายน  2555  ซึ่งมีการต้อบรับกันอย่างน่ายินดี  นับว่าว่าได้เข้าว่าเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบ ลำดับที่ 11  ก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
         ปัญหาอุปสรรค  ในทั้งสองเรื่องนี้ก็อาจจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างแต่เหตุการณ์ทุกอย่างก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี    และเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก  ทั้งในเรื่องของการประเมินรอบสามของ สมศ. และการเยี่ยมเยือนของโรงเรียนสวนกุหลาบทั้ง 10 สวน ก็ตามที่