หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4

                 สำหรับสัปดาห์ที่ 4 ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางการมาเยี่ยมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้งหมด 10 โรงเรียนที่มาเยี่ยม  พร้อมทั้งมีการประเมินของสมศ.ที่จะมาประเมินในสัปดาห์หน้า คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 10 สวนที่มาเยี่ยน วันที่ 25-27 มิถุนายน 2555 และสมศ.มาประเมินรอบสามวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555   ดังนั้นนักศึกษาฝึิกประสบการณ์จึงต้องค่อยช่วยเหลือในทุกๆๆด้านด้วยความเต็มใจ
สัปดาห์ที่ 3 ย้อนหลัง ค่า
   สำหรับสัปดาห์เป็นการจัดกิจกรรมไหว้ครู  โดยมีการซ้อมพิธีไหว้ครู  และร่วมการทำพานกับเด็กนักเรียนห้อง 3/2  ร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงในวันพุธก่อนถึงวันไหว้ครู และในวันไหว็ครูนั้นทางนักศึกษาฝึกสอนได้ร่วมกิจกรรมไหว้ครูด้วยเช่นกันโดยมีการทำพานและไหว้กับพวงมาลัย

บรรยากาศวันไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนตารางสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
วันจันทร์ คาบ 5-6 เวลา 12:40-14:20 ม. 3/3

วันอังคาร คาบ 3-4 เวลา 10:10-11:50 ม. 3/4
            คาบ 5-6 เวลา 12:40-14:20 ม. 3/5

วันพุธ คาบ 1-2 เวลา 08:30-10:10 ม. 4/3 วิชาฟิสิกส์พท้นฐาน

วันพฤหัสบดี คาบ 1-2-3 เวลา 08:30-11:00 ม.3/3,4,5