หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 15

สำหรับสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนเพียงแต่ 2 วัน  เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมวันวิชาการ โดยเด็กนักเรียนและครูต้องไปเข้ารวมกิจกรรมหลายคน ทางโรงเรียนจึงมีกำหนดการปิดโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน คือ พุธ-ศุกร์  ที่ 5-7 กันยายน 2555  ส่วนนักเรียนและครูที่มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามแต่ละรายวิชากำหนด  ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์นั้น ได้สถานที่ในการแข่งขันที่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  กิจกรรมในการแข่งขันผ่านไปได้ด้วยดี

สัปดาห์ที่ 14

สำหรับสัปดาห์นี้ ทุกคนต่างเตรียมงานในการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการการ
   โดยมีการเตรียมงานมากมาย ทั้งการซ้อมนักเรียนที่ไปแข่งขันและเตรียมอุปกร์ในการนำเสนอ
นับว่าเป็นการเตรียมตัวที่สนุกเป็นอย่างยิ่ง  ในส่วนตัวรับผิดชอบ ในการแข่งขันพับกระดาษร่อน  และช่วยงานในด้านของโครงงานวิทยาศาสตร์เล็กน้อย  ก็ทำให้ได้รับประสบการณ์และประโยชน์ในการทำงานอย่างมากมายเลยที่เดียว

สัปดาห์ที่ 13

สำหรับสัปดาห์นี้ มีการเรียนสอนเพียงแต่สองวัน เนื่องจากว่าทางหมวดวิทยาศาสตร์ มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่  ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ ไปเทคบางนา  วันที่ 17-19 สิงหาคม 2555
ชมบรรยากาศการร่วมกิจกรรม
                           

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

ย้อนหลังสัปดาห์ที่ 12สำหรับสัปดาห์ที่ 12 
          ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม - 10 สิงหาคม 2555 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่โรงเรียนจักดให้มีกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555 
ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดีการ
ส่วนในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานเรื่องการสอนก็ดำเนินไปได้ด้วยดี

                              ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนหลังสัปดาห์ที่ 11


สำหรับสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนแค่วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม แค่วันเดียว เพราะทางโรงเรียนมีการแข่งขันกีฬาอำเภอ โดยใช้สนามโรงเรียนในการแข่งขัน ทางโรงเรียนจึงไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้พานักเรียนจำนวน 55 คน ไปศึกษานอกสถานที่ โดยมีคาราวานที่วิทยาศาสตร์มาให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งในการไปครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี