หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3

สำหรับสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่  5-9 พฤษจิกายน 2555
                 สำหรับสัปดาห์ที่สามนั้นการทำงานและหารอยู่ร่วมกันเริ่มที่จะลงตัวมากยิ่งขึ้น
ทำให้การเรียนการสอนดำเนินผ่านไปได้อย่างเต็มที่ขึ้น     และสัปดาห์ก็เริ่มมีการประชุมการเข้าค่ายลูกเสือ เนื่องจากจากเดือนธันวาคมมีการเข้าค่ายลูกเสือพร้อมกันทั้งหมดของโรงเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ที่จังหวัด ชลบุรี  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้มาก

สัปดาห์ที่ 2

สำหรับสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29-4 พฤษจิกายน 2555
            ในการเริ่มสัปดาห์เป็นเริ่มสอนที่ลงตัวแล้ว  ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนมีความพร้อมในการเรียนและการสอนมาก  สำหรับสัปดาห์นี้ก็เริ่มทีการประชุมภายในหมวดวิทยาศาสตร์  เนื่องจากมีการย้ายของครูคนใหม่มาสอนถึง สองคน  จึงต้องทำการตกลงในการอยู่ร่วมกันบ้าง

การฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี 25551

เริ่มการฝึกประสบการณ์  สัปดาห์ที่ 1

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ื 22  ตุลาคม 2555
ทางโรงเรียนมีการประกาศผลการเรียนของเทอมที่  1  พร้อมทั้งแจ้งกิจกรรมวันสำคัญ วันปิยะมหาราช
ในสัปดาห์การพบนักเรียนมีการแจ้งกำหนดการแก้ 0 แก้ ร  ส่วนในรายวิชา มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียน พร้อมทั้งแจ้งหนังสือและกฏกติกาในการเรียน

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 15

สำหรับสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนเพียงแต่ 2 วัน  เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมวันวิชาการ โดยเด็กนักเรียนและครูต้องไปเข้ารวมกิจกรรมหลายคน ทางโรงเรียนจึงมีกำหนดการปิดโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน คือ พุธ-ศุกร์  ที่ 5-7 กันยายน 2555  ส่วนนักเรียนและครูที่มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามแต่ละรายวิชากำหนด  ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์นั้น ได้สถานที่ในการแข่งขันที่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  กิจกรรมในการแข่งขันผ่านไปได้ด้วยดี

สัปดาห์ที่ 14

สำหรับสัปดาห์นี้ ทุกคนต่างเตรียมงานในการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการการ
   โดยมีการเตรียมงานมากมาย ทั้งการซ้อมนักเรียนที่ไปแข่งขันและเตรียมอุปกร์ในการนำเสนอ
นับว่าเป็นการเตรียมตัวที่สนุกเป็นอย่างยิ่ง  ในส่วนตัวรับผิดชอบ ในการแข่งขันพับกระดาษร่อน  และช่วยงานในด้านของโครงงานวิทยาศาสตร์เล็กน้อย  ก็ทำให้ได้รับประสบการณ์และประโยชน์ในการทำงานอย่างมากมายเลยที่เดียว

สัปดาห์ที่ 13

สำหรับสัปดาห์นี้ มีการเรียนสอนเพียงแต่สองวัน เนื่องจากว่าทางหมวดวิทยาศาสตร์ มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่  ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ ไปเทคบางนา  วันที่ 17-19 สิงหาคม 2555
ชมบรรยากาศการร่วมกิจกรรม
                           

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

ย้อนหลังสัปดาห์ที่ 12สำหรับสัปดาห์ที่ 12 
          ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม - 10 สิงหาคม 2555 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่โรงเรียนจักดให้มีกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555 
ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดีการ
ส่วนในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานเรื่องการสอนก็ดำเนินไปได้ด้วยดี

                              ประมวลภาพกิจกรรม