หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่2ของการเปิดเรียน


สำหรับสัปดาห์นี้ก็เริ่มสอนอย่างเต็มรูปแบบ  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 ว23101  สอนทั้งหมด 3 ห้อง ม.3/3,4,5  และทางโรงเรียนขาดครูสอนฟิสิกส์ยังไม่มี  ต้องเพิ่มห้องสอนอีก2ห้อง  คือ ม.3/7 และ ม.4/3 ค่ะ  รวมแล้วทั้งหมด 5ห้อง  14  คาบ ค่ะ     สนุกเลยค่ะ

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สามของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู  
วันนี้มีการประชุมคณะอาจารย์ทุกท่าน   มีการแนะนำตัวนักเรียนศึกษาฝึกประสบการณ์  และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่  งบประมาณของโรงเรียน    ปฏิทินการศึกษา  ฯลฯ