หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สามของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู  
วันนี้มีการประชุมคณะอาจารย์ทุกท่าน   มีการแนะนำตัวนักเรียนศึกษาฝึกประสบการณ์  และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่  งบประมาณของโรงเรียน    ปฏิทินการศึกษา  ฯลฯ  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น