หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

ย้อนหลังสัปดาห์ที่ 12สำหรับสัปดาห์ที่ 12 
          ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม - 10 สิงหาคม 2555 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่โรงเรียนจักดให้มีกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555 
ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดีการ
ส่วนในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานเรื่องการสอนก็ดำเนินไปได้ด้วยดี

                              ประมวลภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น