หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4

                 สำหรับสัปดาห์ที่ 4 ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางการมาเยี่ยมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้งหมด 10 โรงเรียนที่มาเยี่ยม  พร้อมทั้งมีการประเมินของสมศ.ที่จะมาประเมินในสัปดาห์หน้า คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 10 สวนที่มาเยี่ยน วันที่ 25-27 มิถุนายน 2555 และสมศ.มาประเมินรอบสามวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555   ดังนั้นนักศึกษาฝึิกประสบการณ์จึงต้องค่อยช่วยเหลือในทุกๆๆด้านด้วยความเต็มใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น