หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนตารางสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
วันจันทร์ คาบ 5-6 เวลา 12:40-14:20 ม. 3/3

วันอังคาร คาบ 3-4 เวลา 10:10-11:50 ม. 3/4
            คาบ 5-6 เวลา 12:40-14:20 ม. 3/5

วันพุธ คาบ 1-2 เวลา 08:30-10:10 ม. 4/3 วิชาฟิสิกส์พท้นฐาน

วันพฤหัสบดี คาบ 1-2-3 เวลา 08:30-11:00 ม.3/3,4,5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น