หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 10

สำหรับสัปดาห์ที่ 10 นี้จะเป้นการสอบกลางภาคแล้ว  โดยต้องคุมห้องสอบ คือ คุมนักเรียนม.4/3
นักเรียนในห้องสอบทำข้อสอบอย่างตั้งใจ แต่งยังมีบางคนี่ยังคุยและลอกกันบ้างเล็กน้อย  แต่พอตักเตือนไปแล้วนักเรียนก็เชื่อฟัง
   ส่วนกิจกรรมอีกอย่างของสัปดาห์นีีคือ  การเข้าค่ายวิทยาสาสตร์ที่พัทุลุง สถานที่ คือ วิทยาลัยภูมปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 26-28 กรกฏาคม 2555
      ชมบบรยากาศการเข้าค่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น