หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 9

สำหรับสัปดาห์ที่ 9 เป็นการสรุปเนื้อหาที่เรียนให้นักเรียน  เพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นการสอบกลางภาคแล้ว  ซึ่งนักเรียนบางส่วนก็ยังมีงานที่ค้างอยู่มาก  จึงสรุปให้นักเรียนส่งใบงานและสรุปบทเรียนให้เสร็จก่อนสอบกลางภาค
          งานอีกส่วนนึ่งคือการออกข้อสอบกลางภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่   และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในแบบตางๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น