หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี 25551

เริ่มการฝึกประสบการณ์  สัปดาห์ที่ 1

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ื 22  ตุลาคม 2555
ทางโรงเรียนมีการประกาศผลการเรียนของเทอมที่  1  พร้อมทั้งแจ้งกิจกรรมวันสำคัญ วันปิยะมหาราช
ในสัปดาห์การพบนักเรียนมีการแจ้งกำหนดการแก้ 0 แก้ ร  ส่วนในรายวิชา มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียน พร้อมทั้งแจ้งหนังสือและกฏกติกาในการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น