หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3

สำหรับสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่  5-9 พฤษจิกายน 2555
                 สำหรับสัปดาห์ที่สามนั้นการทำงานและหารอยู่ร่วมกันเริ่มที่จะลงตัวมากยิ่งขึ้น
ทำให้การเรียนการสอนดำเนินผ่านไปได้อย่างเต็มที่ขึ้น     และสัปดาห์ก็เริ่มมีการประชุมการเข้าค่ายลูกเสือ เนื่องจากจากเดือนธันวาคมมีการเข้าค่ายลูกเสือพร้อมกันทั้งหมดของโรงเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ที่จังหวัด ชลบุรี  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้มาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น