หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2

สำหรับสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29-4 พฤษจิกายน 2555
            ในการเริ่มสัปดาห์เป็นเริ่มสอนที่ลงตัวแล้ว  ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนมีความพร้อมในการเรียนและการสอนมาก  สำหรับสัปดาห์นี้ก็เริ่มทีการประชุมภายในหมวดวิทยาศาสตร์  เนื่องจากมีการย้ายของครูคนใหม่มาสอนถึง สองคน  จึงต้องทำการตกลงในการอยู่ร่วมกันบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น